KemRisk Konsult | KemRisk
Meny Logga in

KemRisk Konsult

På KemRisk har vi samlat på oss stor kompetens kring kemikalieinformation och lång erfarenhet av att lösa komplexa problem för våra kunder. Utöver säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer erbjuder vi idag en bred uppsättning övriga tjänster.

Vartefter lagar och regleringar förändras uppstår nya behov på marknaden och vi anpassar hela tiden vårt utbud. Kontakta oss gärna även om du inte hittar exakt det du söker nedan.

Letar du efter snabb hjälp?

Låt oss guida dig vidare mot en lösning

Nästa steg

Urval av tjänster:

Strategisk rådgivning kring kemikalieinformation

Att importera, tillverka och sälja kemikalier kräver att man har koll på alla de regelverk man omfattas av. KemRisk stöttar dig genom hela processen att få alla pusselbitar på plats och hjälper dig att reda ut dina skyldigheter.

Säkerhetsdatablad - granskning & rådgivning

Ett säkerhetsdatablad är ett komplext dokument som kräver erfarna ögon. KemRisk kan granska dina säkerhetsdatablad för att säkerställa att de följer gällande regelverk.

Produktmärkning enligt CLP

Kemiska produkter kräver en märkning som är i symbios med tillhörande säkerhetsdatablad och följer gällande regelverk. Vi kan hjälpa  dig att ta fram rätt märkning för dina produkter.

Produktanmälan

Du som tillverkar anmälningspliktiga kemiska produkter eller för in dem till Sverige i en årlig volym över 100 kg, måste göra en korrekt produktanmälan till Kemikalieinspektionen. Detta gäller även om du byter namn på kemiska produkter du köpt från en svensk leverantör. KemRisk kan hjälpa dig på vägen till en korrekt anmälan.

Verksamhetsanmälan

Första steget i kontakten med Kemikalieinspektionen. Som tillverkare eller importör ska du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionen innan du börjar överlåta kemiska produkter. KemRisk stöttar dig i din anmälan och ser till att all dokumentation finns på plats.

Rådgivning kring kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter omfattas av helt andra regelverk än kemiska produkter. Då en kosmetisk produkt är avsedd att användas på människokroppen är därmed säkerhetsbestämmelserna annorlunda och kräver att man har koll ingredienserna och har rätt dokumentation på plats. Våra kemister hjälper dig reda ut begreppen.

Registrering till Giftinformationscentralen

Vid en olycka eller tillbud ska Giftinformationscentralen snabbt kunna få fram information kring aktuell kemisk produkt. Du som tillhandahåller farliga kemiska produkter är därför skyldig se till att Giftinformationscentralen har tillräcklig information kring dina produkter för att kunna ge adekvat råd till den drabbade. KemRisk guidar dig genom processen till en korrekt produktanmälan.

Rådgivning kring bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel)

Bekämpningsmedel är produkter som är avsedda att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom och hälsa. Beroende på vilket användningsområde bekämpningsmedlet har delas de in i två kategorier, biocider och växtskyddsmedel. Lagstiftningen kring bekämpningsmedel är mycket omfattande. Att sälja och använda bekämpningsmedel kräver att produkten är godkänd, antingen inom Sverige eller inom EU. KemRisk kan bistå med rådgivning och stöd i processen mot laguppfyllnad.

Utbildning

Att öka kunskapsnivån kring ett ämne är ofta ett viktigt steg för att uppnå varaktig förändring i en organisation. KemRisk är ett utpräglat kunskapsföretag och vi älskar att dela med oss av det vi kan. Vi utbildar regelbundet mindre och större team kring säkerhetsdatablad, CLP och annat som rör kemikalieinformation. De flesta utbildningar vi håller är mer eller mindre specialanpassade för den specifika kunden. Kontakta oss för mer information.

Till nästa nivå

Hantering av kemikalier och information kring dessa är komplex verksamhet. Ofta stöter du på hinder som vid första anblicken kan tyckas omöjliga att ta sig förbi. Så måste inte alls vara fallet, men utan rätt kunskap är det inte ovanligt att även lovande projekt kör fast och läggs på is. Hamna inte i det läget, ta hjälp.

Till topp