=
Nulägesanalys

Nulägesanalys

Våra inledande diskussioner resulterar normalt i att vi genomför en analys av nuläget. I de flesta fall en förutsättning för att vi effektivt ska ta oss vidare i processen.

Rådgivning & rekommendation

Rådgivning & rekommendation

Baserat på nulägesanalysen kommer vi sedan med specifika råd och rekommendationer om vägen framåt, anpassade för varje unik kund och situation.

Offert

Offert

Parallellt med rekommendationen bygger vi snabbt upp en skräddarsydd offert för att ta arbetet in i slutfasen. Hur heltäckande eller uppdelad offerten görs styrs helt av kundbehovet. Här levereras även en preliminär tidsplan för arbetet.

Samman­ställning av underlag

Samman­ställning av underlag

Ibland finns all nödvändig dokumentation på plats, men ofta krävs ytterligare kontakt med t ex leverantörer. Detta steg kan bli en snabb affär, men det är här den stora risken för flaskhalsar finns. Det är sunt att ta höjd för förseningar om man vet att det kan finnas brister i informationen

Byggvaru­deklaration & registrering

Byggvaru­deklaration & registrering

Med alla relevanta underlag på plats sätter vi samman byggvarudeklarationen. Har så avtalats ansöker vi även att få deklarationerna bedömda av aktuella portaler.

Support under bedömnings­processen

Support under bedömnings­processen

Ibland uppstår följdfrågor kring produkter och underlag. Vi finns med och backar upp hela vägen tills byggvarudeklarationen är bedömd och publicerad.

Förslag till helhetslösning

Förslag till helhetslösning

Ska arbetet med olika former av BVD få maximal effekt krävs långsiktighet, uthållighet och rutiner. Vårt första projekt med en ny partner avslutas därför ofta med att vi sonderar hur en mer permanent lösning skulle kunna se ut.

Mer om våra lösningar kring BVD

Läs mer eller kontakta oss direkt

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp