=

Att anmäla kemiska produkter

En korrekt anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister kan kräva en del eftertanke. Jämfört med att ta fram ett säkerhetsdatablad krävs det delvis annan information för att få jobbet gjort. Dessutom tillkommer moment kring anmälan av verksamheten i sig och en årlig volymrapportering som gör att den sammantagna arbetsbelastningen kan bli avsevärd. Har ni skaffat er rätt kompetens och avsatt tillräckligt med tid finns såklart alla chanser att lyckas. Problem med produktanmälan kommer typiskt när det istället blir kort om tid. Eller om kunskaperna internt helt enkelt inte räcker till.

KemRisk workflow

När vi tar oss an anmälningar till produktregistret utgår vi alltid från en väl beprövad metod som vi hela tiden anpassar och utvecklar. Även om varje uppdrag är unikt följer det normalt de här stegen:

 1. Förfrågan och behovsanalys
 2. Verksamhetsanmälan
 3. Insamling och kontroll av underlag
 4. Anmälan
 5. Mängdrapportering
 6. Kvittens

KemRisk är experter på kemikalie­information

Vi tror att du är på jakt efter en partner som kan produktregistret inifrån och ut. Du kanske helt enkelt inte kan avsätta den tid som behövs? Vår erfarenhet är att du är i gott sällskap. Det här jobbet gör sig inte självt.

När du behöver oss finns vi här för att hjälpa dig vidare.

Hjälp med att anmäla till produktregistret?

KemRisk kan stötta och avlasta genom hela processen med anmälan och rapportering till Kemikalieinspektionens produktregister.

  *Obligatoriska uppgifter

  *


  *


  Anmälan av kemiska produkterVerksamhetsanmälanMängdrapporteringBehovsanalys & rådgivning