=
Säkerhetsdatablad som tjänst

Säkerhetsdatablad som tjänst

Att skapa, uppdatera och underhålla säkerhetsdatablad är ingen enkel uppgift. För att lyckas krävs kunskap, tålamod och tid. Har du tillräckligt av alla tre vill vi passa på att uppriktigt gratulera. Du kommer att fixa säkerhetsdatabladen själv förr eller senare, det är vi helt säkra på.

Men för dig som känner osäkerhet och stress komma krypande bara du hör begrepp som REACH, CLP eller hygieniska gränsvärden, lyssna nu.

  1. Du är i gott sällskap. Den som tar lätt på säkerhetsdatablad lurar bara sig själv.
  2. Det finns väl beprövade lösningar som tar dig genom hela processen: från första utkast till kontinuerlig bevakning. Du behöver inte kunna allt själv eller ha all tid i världen, det finns bra hjälp att få.

SDS Management är säkerhetsdatablad som tjänst. En unik lösning från KemRisk som tar ett helhetsgrepp om dina säkerhetsdatablad. Alla grundmoment ingår och fler funktioner kan läggas till efter behov. Vi gör ditt arbete enklare och säkrare – du får chans att använda din tid smartare och till det du gör bäst.

Rätt kompetens nära till hands

Rätt kompetens nära till hands

Värdet av att ha en expert nära till hands är svårt att få grepp om när allt rullar på. Först när du redan befinner dig på för djupt vatten eller i okänd terräng brukar insikten komma, ofta tillsammans med en deadline. Då blir behovet av en bra guide snabbt högst verkligt. Goda råd om säkerhetsdatablad som du kan agera på kan vara svåra att få tag på i det läget.

Med SDS Management behöver du aldrig fundera på vart du ska vända dig. Våra experter finns bara ett klick eller telefonsamtal bort. Samarbetet med KemRisk ger dig tillgång till rätt kunskap i tid. 

Lagbevakning

Lagbevakning

Säkerhetsdatablad är levande dokument. Även om din produkt förblir oförändrad kan olika delar av lagstiftningen förändras över tid. För att ha en chans att leva upp till det ansvar som är kopplat till din roll i kedjan måste du därför ha en process för lagbevakning på plats. Du kan teoretiskt lösa uppgiften själv eller med stöd av en eller flera lagbevakningstjänster. Men kan du verkligen omsätta dina nya insikter till praktisk handling? Hur vet du att du justerar rätt delar säkerhetsdatabladet och på rätt sätt?

SDS Management eliminerar den här typen av osäkerheter. Vi bevakar aktivt och uthålligt all lagstiftning som kan beröra dina säkerhetsdatablad. Nödvändiga åtgärder sätts in löpande och i god tid innan ny lagstiftning blir bindande. Vi gör det vi gör bäst: navigerar den europeiska kemikalielagstiftningen. Du kan lägga din energi på annat (och sova lugnare).

Mitt KemRisk samlar allt på en plats

Mitt KemRisk samlar allt på en plats

Att arbeta strukturerat med att skapa, bevaka och uppdatera säkerhetsdatablad är viktigt. Men minst lika viktigt är att du har en plats där du vet att rätt dokument alltid finns tillgängliga. Optimalt vill du även enkelt kunna dela dokumenten vidare via länkning.

SDS Management är integrerat i molntjänsten Mitt KemRisk. Det ger dig direkt åtkomst till dina säkerhetsdatablad i webbläsaren från valfri enhet. Inga separata appar behövs. Smarta funktioner för webblänkning kompletterar lösningen och effektiviserar den externa kommunikationen dramatiskt. 

Alltid rätt märkning enligt CLP

Alltid rätt märkning enligt CLP

Säkerhetsdatabladet är källan till rätt information om en kemisk produkt. Men få slutanvändare kommer i praktiken i kontakt med det faktiska dokumentet. Istället är det ofta informationen på själva förpackningen som blir den kritiska informationsbäraren. För en säker kemikaliehantering är det därför helt avgörande att rätt information följer med från säkerhetsdatablad till produktmärkning. Det här är en klassisk punkt som myndigheterna kontrollerar vid en inspektion.

I SDS Management kan vi som tillval förse alla dina säkerhetsdatablad med korrekt underlag för produktmärkning enligt CLP. Du behöver aldrig mer fundera på om du har rätt uppgifter på dina förpackningar. All information finns i Mitt KemRisk – alltid tillgängligt, alltid uppdaterat.

Funktioner i SDS Management

  • En helhetslösning för säkerhetsdatablad
  • Proaktiv lagbevakning av säkerhetsdatablad
  • Automatisk uppdatering av säkerhetsdatablad vid lagförändring
  • Integrerat i molntjänsten Mitt KemRisk, alltid tillgängligt från valfri enhet
  • Specialiserad support kopplad till säkerhetsdatablad
  • Hantering av produktmärkning kopplad till säkerhetsdatablad (tillval)
  • Stort utbud av tilläggstjänster
ikon

SDS Management kommer göra ditt arbete med säkerhetsdatablad strukturerat, säkert och uthålligt. Låter det abstrakt? Ingen fara, vi har konkreta svar på alla dina frågor. Skicka oss ett meddelande när du känner dig redo.

SDS Management + Chemical Management = Mitt KemRisk som helhetslösning

Om ni använder kemiska produkter i den egna verksamheten behöver ni en lösning för att organisera, riskbedöma och inventera dessa. Chemical Management är skapat för just det syftet. Via Mitt KemRisk är det dessutom smidigt integrerat med SDS Management. Allt samlat, på en plats, via ett inlogg.

SDS ManagementSDS Management

Chemical ManagementChemical Management