=
USP ikon

Deklaration
Effektiv och komplett sammanställning av byggvarudeklaration till en eller flera portaler. Vi jobbar mot Byggvarubedömningen, SundaHus, eBVD, BASTA och Svanen.

USP ikon

Registrering
Med en fullständig byggvarudeklaration i handen är det dags att få denna bedömd av respektive portal. KemRisk assisterar och guidar vid registreringen.

USP ikon

Leverantörskontakt
Problem med undermåliga underlag är ofta en flaskhals kring BVD. KemRisk kan vid behov ta över kontakten med leverantörer för insamling av nödvändiga underlag och dokumentation.

USP ikon

Rådgivning
Oftast krävs en inledande genomgång av kundens befintliga BVD-arbete. KemRisk bistår med så väl nulägesanalys, rådgivning och kontinuerlig coaching.

USP ikon

Granskning
All dokumentation behöver granskas och bedömas. Med vår gedigna kompetens kring byggvarudeklarationer kan vi snabbt hitta eventuella brister i den befintliga dokumentationen.

USP ikon

SDB & Märkning
För kemiska byggkomponenter upptäcks ofta behov av uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB). Vi har några av Nordens främsta SDB-konsulter i vårt team.

USP ikon

Samordning
KemRisk samordnar, skapar struktur och kontinuitet för er BVD-process. Vi har stora möjligheter att skapa flexibla och anpassade lösningar som vid behov kan byggas upp till ett mer permanent samarbete mellan oss.

USP ikon

Support
Hanteringen av byggvarudeklarationer måste ses som en pågående process och dialog med övriga inblandade parter. I kontakten med portaler och leverantörer finns KemRisk alltid med som er back-up och bollplank.

Dags att fokusera på affärerna och låta KemRisk sköta byggvarudeklarationerna istället.

Bakgrund

Kraven på dokumentation kring byggmaterial blir allt mer omfattande. Trenden går tydligt mot att allt fler aktörer kravställer sina projekt enligt olika miljökriterier. Ett väldigt konkret sätt att göra det på är att efterfråga att produkten finns beskriven med hjälp av en byggvarudeklaration (BVD). Sedan konceptet blivit mer allmän praxis finns det nu en rad aktörer som erbjuder tjänster kring BVD på den svenska marknaden och även om de skiljer sig åt i detaljer, är proceduren liknande för samtliga:

 1. sammanställ en BVD för din produkt
 2. få den bedömd
 3. få bedömningen publicerad och sökbar

1-2-3-klart. Enkelt. Eller?
KemRisk assisterar en växande skara klienter med olika moment kring BVD och för oss är bilden mer komplex. Har ni aldrig deklarerat en byggvara tidigare är det bra att känna till att det här är en mycket potent tidstjuv. I synnerhet gäller det om du vill deklarera en produkt med kemiska komponenter. Tillgång till relevanta och korrekta underlag är då dessutom helt avgörande för bedömningen.

KemRisk vägleder och avlastar

Oavsett vilken nivå av hjälp ni behöver kommer ett samarbete med KemRisk kring BVD alltid att erbjuda:

 1. en effektiv och strukturerad process
 2. förstklassig flexibilitet och kundanpassning
 3. branschledande specialistkompetens.

Utöver vår breda erfarenhet av arbete mot alla svenska plattformar för BVD (Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA, eBVD, Svanen) erbjuder vi även en bred uppsättning konsulttjänster kring kemikalieinformation, inte minst avseende säkerhetsdatablad och märkning. Kombinationen gör att vi kan ta ett unikt helhetsgrepp kring era byggvarudeklarationer.

Förfrågan BVD

  *Obligatoriska uppgifter

  *


  *  ByggvarubedömningenSundaHuseBVDBASTASvanens husproduktportalRådgivning kring BVDSäkerhetsdatablad & märkning