=

Deklaration

Effektiv och komplett sammanställning av byggvarudeklaration till en eller flera portaler. Vi jobbar mot Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA och Svanen.

Registrering

Med en fullständig byggvarudeklaration i handen är det dags att få denna bedömd av respektive portal. KemRisk assisterar och guidar vid registreringen.

Leverantörskontakt

Problem med undermåliga underlag är ofta en flaskhals kring byggvarudeklarationer. KemRisk kan vid behov ta över kontakten med leverantörer för insamling av nödvändiga underlag och dokumentation.

Rådgivning

Vi inleder alla nya uppdrag med en genomgång av kundens befintliga arbete kring byggvarudeklarationer. KemRisk bistår med så väl nulägesanalys, rådgivning och kontinuerlig coaching.

Granskning

All dokumentation behöver granskas och bedömas. Med vår gedigna kompetens kring byggvarudeklarationer kan vi snabbt hitta eventuella brister i den befintliga dokumentationen.

Säkerhetsdatablad & Märkning

För kemiska byggkomponenter upptäcks ofta behov av uppdaterade säkerhetsdatablad. På KemRisk har vi lång erfarenhet av arbete med information kring kemiska produkter, inte minst säkerhetsdatablad och märkning.

Samordning

KemRisk samordnar, skapar struktur och kontinuitet för er process kring byggvarudeklarationer. Vi kan skapa flexibla och anpassade lösningar som efter behov kan växlas upp till ett mer permanent samarbete mellan oss.

Support

Hanteringen av byggvarudeklarationer måste ses som en pågående process och dialog med alla inblandade parter. I kontakten med portaler och leverantörer finns KemRisk alltid med som er back-up och bollplank.

Det är dags att fokusera på affärerna. Låt KemRisk sköta byggvarudeklarationerna.

Bakgrund

Kraven på dokumentation kring byggmaterial blir allt mer omfattande. Trenden går tydligt mot att allt fler aktörer kravställer sina projekt enligt olika miljökriterier. Ett väldigt konkret sätt att göra det på är att efterfråga att produkten finns beskriven med hjälp av en byggvarudeklaration. Sedan konceptet blivit mer allmän praxis finns det nu en rad aktörer som erbjuder tjänster kring byggvarudeklarationer på den svenska marknaden och även om de skiljer sig åt i detaljer, är proceduren liknande för samtliga:

 1. sammanställ en BVD för din produkt
 2. få den bedömd
 3. få bedömningen publicerad och sökbar

1-2-3-klart. Enkelt. Eller?
På KemRisk assisterar vi en stadigt växande skara klienter med olika moment kring byggvarudeklarationer och för oss är bilden mer komplex. Har ni aldrig deklarerat en byggvara tidigare är det bra att känna till att det här är en mycket potent tidstjuv. I synnerhet gäller det om du vill deklarera en produkt med kemiska komponenter. Tillgång till relevanta och korrekta underlag är då dessutom helt avgörande för bedömningen.

KemRisk vägleder och avlastar

Oavsett vilken nivå av hjälp ni behöver kommer ett samarbete med KemRisk kring byggvarudeklarationer alltid att erbjuda:

 1. en effektiv och strukturerad process
 2. förstklassig flexibilitet och kundanpassning
 3. branschledande specialistkompetens.

Utöver vår breda erfarenhet av arbete mot alla svenska plattformar för byggvarudeklarationer (Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA, Svanen) erbjuder vi även en bred uppsättning konsulttjänster kring kemikalieinformation, inte minst avseende säkerhetsdatablad och märkning. Kombinationen gör att vi kan ta ett unikt helhetsgrepp kring era byggvarudeklarationer.

Förfrågan byggvarudeklarationer

  *Obligatoriska uppgifter

  *


  *

  *

  ByggvarubedömningenSundaHusBASTASvanens husproduktportalRådgivning byggvarudeklarationerSäkerhetsdatablad & märkning