Meny Logga in

kemrisk.se

Vi är KemRisk, experter på kemikalieinformation.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Som en av Nordens ledande leverantörer av tjänster kring säkerhetsdatablad (SDB) är vi rustade att ta oss an alla typer av uppdrag för EU/EES. Översättningar/anpassningar, uppdateringar/revision eller produktion av SDB direkt från receptur – vi hanterar alla tänkabara scenarier.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer

I takt med ökande krav på kontroll av byggmaterials miljöbelastning har olika typer av byggvarudeklarationer och bedömningar blivit allt vanligare. KemRisk servar en stadigt växande kundkrets med uppdrag kring marknadens alla plattformar (SundaHus, Byggvarubedömningen, BASTA, eBVD),
allt från översyn av behov till praktisk hjälp med deklarationer och registrering.

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Att hantera information och dokumentation kring kemikalier är en mångfasetterad och ofta snårig verksamhet. Idag hanterar KemRisk därför en rad uppdrag på konsultbasis, t ex:

  • Strategisk rådgivning kring kemikalieinformation
  • Verksamhets- och produktanmälan till KemI
  • Produktmärkning enligt CLP
  • Rådgivning kring exponeringsscenarier
  • CPNP-registrering och dokumentation kring kosmetika
  • Registrering till Giftinformationscentralen
Kemikalieregister

Kemikalieregister

KemRisk Register är ett enkelt men effektivt verktyg för hantering av information kring de kemiska produkter som finns i en verksamhet:

  • Vilka produkter hanteras?
  • Vilka faror finns med respektive produkt?
  • Var finns produkterna fysiskt och i vilka volymer?
Till topp