Meny Logga in
KemRisk – nordisk expert på kemikalieinformation

kemrisk.se

Vi är KemRisk, experter på kemikalieinformation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Som en av Nordens ledande leverantörer av tjänster kring säkerhetsdatablad (SDB) är vi rustade att ta oss an alla typer av uppdrag för EU/EES. Översättningar/anpassningar, uppdateringar/revision eller produktion av SDB direkt från receptur – vi hanterar alla tänkabara scenarier.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer

I takt med ökande krav på kontroll av byggmaterials miljöbelastning har olika typer av byggvarudeklarationer och bedömningar blivit allt vanligare. KemRisk servar en stadigt växande kundkrets med uppdrag kring marknadens alla plattformar (SundaHus, Byggvarubedömningen, BASTA, eBVD), allt från översyn av behov till praktisk hjälp med deklarationer och registrering.

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Att hantera information och dokumentation kring kemikalier är en mångfacetterad och ofta snårig verksamhet. Idag hanterar KemRisk därför en rad uppdrag på konsultbasis, t ex:

  • Strategisk rådgivning kring kemikalieinformation
  • Verksamhets- och produktanmälan till KemI
  • Produktmärkning enligt CLP
  • Rådgivning kring exponeringsscenarier
  • CPNP-registrering och dokumentation kring kosmetika
  • Registrering till Giftinformationscentralen
Till topp