KemRisk – nordisk expert på kemikalieinformation | KemRisk
Meny Logga in
KemRisk – nordisk expert på kemikalieinformation

kemrisk.se

Vi är KemRisk, experter på kemikalieinformation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Som en av Nordens ledande leverantörer av tjänster kring säkerhetsdatablad (SDB) är vi rustade att ta oss an alla typer av uppdrag för EU/EES. Översättningar/anpassningar, uppdateringar/revision eller produktion av SDB direkt från receptur – vi hanterar alla tänkabara scenarier.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer

I takt med ökande krav på kontroll av byggmaterials miljöbelastning har olika typer av byggvarudeklarationer och bedömningar blivit allt vanligare. KemRisk servar en stadigt växande kundkrets med uppdrag kring marknadens alla plattformar (SundaHus, Byggvarubedömningen, BASTA, eBVD), allt från översyn av behov till praktisk hjälp med deklarationer och registrering.

Produktanmälan

Produktanmälan

Alla företag som importerar eller tillverkar kemiska produkter behöver göra anmälan om detta till Kemikalieinspektionens produktregister. En viktig men ibland omständlig verksamhet. Det kan vara stora mängder data som behöver sammanställas och rapporteras. På KemRisk har vi lång erfarenhet av att guida och hjälpa företag rätt med sina produktanmälningar.

Giftinformation

Giftinformation

Lagstiftning och praxis kring giftinformation har snabbt blivit en viktig fråga i det europeiska samarbetet kring kemiska produkter. Hos dig som aktör på marknaden kommer det krävas både eftertanke och engagemang för att få rätt rutiner på plats. KemRisk kan både vägleda och avlasta er i den processen, allt utifrån era specifika behov.

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Att hantera information och dokumentation kring kemikalier är en mångfacetterad och ofta snårig verksamhet. Idag hanterar KemRisk därför en rad uppdrag på konsultbasis, t ex:

  • Rådgivning kring kemikalieinformation
  • Verksamhets- och produktanmälan
  • Produktmärkning enligt CLP
  • Rådgivning kring exponeringsscenarier
  • CPNP-registrering och dokumentation kring kosmetika
  • Registrering till Giftinformationscentralen
  • Skräddarsydd utbildning
kemrisk.se/info

kemrisk.se/info

Vi publicerar löpande nyheter, artiklar, FAQ:er och annat som rör lagstiftning kring och hantering av kemikalier. Mycket kretsar kring våra specialområden, men ofta snuddar vi vid angränsande ämnen.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev KemRisk Info så ser vi till att utvalda delar av det vi lägger ut hamnar direkt i din inkorg.

Till topp