=

Rådgivning

Att importera, tillverka och sälja kemikalier kräver att man har koll på alla de regelverk man omfattas av. KemRisk stöttar dig genom hela processen att få alla pusselbitar på plats och hjälper dig att reda ut dina skyldigheter.

Säkerhetsdatablad – granskning & rådgivning

Ett säkerhetsdatablad är ett komplext dokument som kräver erfarna ögon. KemRisk kan granska dina säkerhetsdatablad för att säkerställa att de följer gällande regelverk.

Produktmärkning enligt CLP

Kemiska produkter kräver en märkning som är i symbios med tillhörande säkerhetsdatablad och följer gällande regelverk. Vi kan hjälpa  dig att ta fram rätt märkning för dina produkter.

Produkt- och verksamhetsanmälan

Du som tillverkar anmälningspliktiga kemiska produkter eller för in dem till Sverige behöver anmäla dessa till Kemikalieinspektionens produktregister. Detta gäller även om du byter namn på kemiska produkter du köpt från en svensk leverantör. Du måste också anmäla själva verksamheten till Kemikalieinspektionen innan du börjar överlåta kemiska produkter (verksamhetsanmälan). KemRisk stöttar dig i din anmälan och ser till att all nödvändig dokumentation kommer på plats.

Rådgivning kring kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter omfattas av helt andra regelverk än kemiska produkter. Då en kosmetisk produkt är avsedd att användas på människokroppen är därmed säkerhetsbestämmelserna annorlunda och kräver att man har koll ingredienserna och har rätt dokumentation på plats. Våra kemister hjälper dig reda ut begreppen.

PCN-anmälan & UFI

Vid en olycka eller tillbud måste Giftinformationscentralen snabbt kunna få fram information kring aktuell kemisk produkt och här är UFI-koden är en kritiskt komponent. Men att endast ta fram en UFI-kod räcker inte. Giftinformation kring kemiska produkter måste även anmälas till myndigheterna och det kan bli snårigt, särskilt om det är första gången ni försöker er på en så kallad PCN-anmälan.

Vill du veta mer om hur vi praktiskt tar oss an UFI och PCN-anmälan av kemiska produkter?

Rådgivning kring bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel)

Bekämpningsmedel är produkter som är avsedda att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom och hälsa. Beroende på vilket användningsområde bekämpningsmedlet har delas de in i två kategorier, biocider och växtskyddsmedel. Lagstiftningen kring bekämpningsmedel är mycket omfattande. Att sälja och använda bekämpningsmedel kräver att produkten är godkänd, antingen inom Sverige eller inom EU. KemRisk kan bistå med rådgivning och stöd i processen mot laguppfyllnad.

Vill du läsa in dig på hur biocider hanteras av europeisk lag? Ta en titt på vår artikelserie.

Utbildning

Att öka kunskapsnivån kring ett ämne är ofta ett viktigt steg för att uppnå varaktig förändring i en organisation. KemRisk är ett utpräglat kunskapsföretag och vi älskar att dela med oss av det vi kan. Vi utbildar regelbundet mindre och större team kring säkerhetsdatablad, CLP och annat som rör kemikalieinformation. De flesta utbildningar vi håller är specialanpassade för den specifika kundens behov.

Anmälan till SCIP-databasen

Att begränsa ”särskilt farliga ämnen” (SVHC-ämnen) i varor blir allt viktigare för EUs myndigheter och ECHA spelar en central roll i det arbetet. Introduktionen av SCIP-databasen ska ses som en del i den satsningen och du som tillverkar, importerar eller distribuerar varor behöver ha koll på det här.

KemRisk kan hjälpa dig hela vägen från att förstå ditt ansvar, identifiera nödvändiga åtgärder till att anmäla till SCIP-databasen.

Till nästa nivå

Hantering av kemikalier och information kring dessa är en komplex verksamhet. Ofta stöter du på hinder som vid första anblicken kan tyckas omöjliga att ta sig förbi. Så måste inte alls vara fallet, men utan rätt kunskap är det inte ovanligt att även lovande projekt kör fast och läggs på is. Hamna inte där, ta hjälp i tid.

Förfrågan KemRisk konsult

    *Obligatoriska uppgifter

    RådgivningSäkerhetsdatabladProduktmärkningProduktanmälanVerksamhetsanmälanRådgivning kosmetiska produkterRådgivning bekämpningsmedelUFI & PCN-anmälanUtbildningAnmälan till SCIP-databasen


    *


    *