=
SDS Management logotyp i naturbakgrund

SDS Management
A soft safety data sheet experience

På KemRisk vill vi göra det enkelt att ta fram och hantera säkerhetsdatablad.

SDS Management är skapat för alla behov kring produktion av säkerhetsdatablad – från enklaste modifiering till avancerad lagbevakning, revision och en bred uppsättning tilläggstjänster.

Alla dokument hamnar dessutom i Mitt KemRisk vilket flyttar samarbetet mellan dig och oss online på ett effektivt och säkert sätt. 

Välkommen till smartare outsourcing av säkerhetsdatablad.

Skapa säkerhetsdatablad

Skapa säkerhetsdatablad

Oavsett om du utgår från befintliga dokument eller jobbar med en ny receptur är det i grunden samma procedur som måste till för att ta fram ett bra säkerhetsdatablad. Baserat på produktens innehåll gäller det att få fram rätt klassificering och utifrån den komma vidare med uppgifter till märkning och annat kritiskt.

Våra kemister är experter på säkerhetsdatablad och vi använder ett specialdesignat systemstöd för att ta fram dokument åt våra kunder. Det gör att vi kan jobba snabbt och med hög kvalitet, något som är omöjlig med andra förutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter.

Översätta säkerhetsdatablad

Översätta säkerhetsdatablad

Det viktigaste du behöver veta kring översättning av säkerhetsdatablad är att det alltid handlar om mer än ren översättning. Ofta finns nationell lagstiftning att ta hänsyn till och därför blir det i praktiken mer av en “landanpassning” som görs. Rätt språk på säkerhetsdatabladet är obligatoriskt, men inte tillräckligt, när man sätter en produkt på marknaden i ett visst land.

På KemRisk har vi gedigen erfarenhet av att överföra information från befintliga säkerhetsdatablad till nya marknader och språk. Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter.

Uppdatera säkerhetsdatablad

Uppdatera säkerhetsdatablad

Att “uppdatera säkerhetsdatablad” kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Är det fråga om ändringar som kan påverka produktens klassificering handlar det egentligen om att gå tillbaka till grunden. Är det “enklare” uppgifter som produktnamn eller kontaktuppgifter som ska justeras är det normalt en snabbare manöver.

För oss på KemRisk innebär “uppdatering” av säkerhetsdatablad typiskt att någon av våra befintliga kunder behöver anpassa ett existerande dokument (som vi redan producerat) till förändringar av själva produkten. Har du inte jobbat med oss tidigare kan vi såklart ändå uppdatera dina befintliga säkerhetsdatablad i den meningen att vi kan ta fram nya versioner som vi bygger upp i våra system. Den processen är i praktiken identisk med att ta fram ett nytt säkerhetsdatablad.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter.

Granska säkerhetsdatablad

Granska säkerhetsdatablad

Det här är bra att känna till kring säkerhetsdatablad och det gäller globalt: kvalitén varierar kraftigt. Men det är sällan det rör sig om avsiktlig bedräglighet, vanligast är feltolkningar av lagar och regler eller rena kunskapsluckor.

När vi översätter eller tar fram nya säkerhetsdatablad baserat på befintliga dokument går vi runt det här genom att bygga från grunden, vilket innebär en automatisk kvalitetssäkring. Men det händer att vi genomför rena granskningar av enstaka eller hela kataloger, ibland som en behovsanalys före ett större uppdrag, ibland för att få en oberoende bedömning.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter.

Publicera säkerhetsdatablad online

Publicera säkerhetsdatablad online

Det finns många fördelar med att dela direktlänkar till sina säkerhetsdatablad istället för att t. ex. skicka bifogade dokument via mejl. Inte bara för att det är mindre risk att de riskerar att hamna i någons skräpkorg. Länkar är mer mångsidiga och det blir lättare att alltid få den senaste versionen distribuerad. Du kan göra valfritt dokument tillgängligt från vilken resurs online som helst egentligen, webbsidor, e-post, appar… Fantasin blir den största begränsningen.

Hos KemRisk är webblänkning av säkerhetsdatablad tillgängligt som ett tillval för avtalskunder inom SDS Management. Kontakta oss gärna för mer information eller läs mer om SDS Management.

Hitta säkerhetsdatablad

Hitta säkerhetsdatablad

Du är i gott sällskap!

Den absolut vanligaste webbsökningen kring “säkerhetsdatablad” både i Sverige och internationellt handlar om att hitta ett säkerhetsdatablad för en viss produkt. Eftersom det rör sig om dokument som är tänkta att innehålla publik information kan man tycka att de borde vara enkla att hitta online. Så är tyvärr långt ifrån alltid fallet. De flesta säkerhetsdatablad som produceras distribueras endast med direkt koppling till att produkter köps och flyttar på sig i sin leveranskedja, många av dessa dyker aldrig upp på de mer öppna delarna av internet. Att googla ”säkerhetsdatablad [produktnamn]” ger ibland en träff men det finns ingen garanti för att det är aktuella dokument som dyker upp bland länkarna.

Grundregeln är dock enkel: som yrkesmässig användare/mottagare av en kemisk produkt ska du få tillgång till rätt säkerhetsdatablad, på rätt språk, i samband med att produkten levereras och det är leverantörens ansvar att se till att så sker. (Samma regler gäller däremot inte för vanliga konsumenter vid köp i detaljhandeln.) Det är bra att ha det här med sig redan vid val av leverantör. Frågan om korrekta säkerhetsdatablad på rätt språk kommer att behöva lösas.

I vissa lägen, delvis beroende på vilken roll du har i kedjan, kan vi på KemRisk hjälpa dig vidare genom att helt enkelt bygga upp ett nytt, korrekt säkerhetsdatablad baserat på den kända information som finns. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Lagbevakning & revision av säkerhetsdatablad

Lagbevakning & revision av säkerhetsdatablad

Det här är en viktig insikt om säkerhetsdatablad: de måste betraktas som levande dokument. Även om din produkt inte förändras kan mycket väl lagstiftningen göra det och då måste säkerhetsdatablad och märkning uppdateras.

Inom vår avtalstjänst SDS Management löser vi det här genom kontinuerlig bevakning av lagförändringar som berör säkerhetsdatablad och revision när behov uppstår.

Märkning av kemiska produkter

Märkning av kemiska produkter

För kemiska produkter är märkningen av själva förpackningen en central fråga. Det är få slutanvändare som i praktiken kommer i kontakt med produktens säkerhetsdatablad. Många observerar dock eventuella faropiktogram på förpackningen och tittar kanske även snabbt igenom märkningen i övrigt. Det många inte känner till är att märkningen dras direkt ur aktuellt SDB för produkten och den måste överensstämma till 100% med denna. Det här är en stående kontrollpunkt när myndigheterna genomför stickprov och kontroller.

På KemRisk jobbar vi alltid från grunden genom att ta fram korrekt säkerhetsdatablad med rätt faroklassificering för respektive produkt. Först därefter genererar vi underlag för märkning, 100% synkat med säkerhetsdatabladet.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter kring säkerhetsdatablad och märkning.

REACH bilaga II förändras

Säkerhetsdatabladets innehåll och struktur styrs av bilaga II till REACH-förordningen, det är här det framgår vilka avsnitt och underrubriker ett blad ska innehålla och vilken information som ska finnas med. Sedan den 1 januari 2021 har en ny version av bilaga II rullats ut (EU 2020/878) och den innehåller en rad förändringar i säkerhetsdatabladet.

1 januari 2023 blev dessa förändringar bindande och alla undantag som gällt under övergångsperioden har upphört. Alla säkerhetsdatablad som ska distribueras vidare behöver kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Beroende på hur många säkerhetsdatablad din organisation hanterar och vilken typ av produkter det gäller kan den här uppdateringen av bilaga II såklart innebära olika mycket jobb. För många handlar det i huvudsak om att justera allmängiltiga ändringar i strukturen men för vissa produkter kommer det behövas större arbetsinsats.

Vi kan hjälpa er genom den här processen effektivt och säkert.

Jag har en annan fråga

Jag har en annan fråga

Ingen fråga kring kemikalieinformation i allmänhet och säkerhetsdatablad i synnerhet är för liten eller stor för oss på KemRisk.

En liten del av den kunskap vi samlat på oss finns publicerad på KemRisk Info i form av FAQer, workflows, artiklar och nyheter, ta gärna en titt där. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få löpande information när vi släpper nytt material.

Vi har även lång erfarenhet av att hantera byggvarudeklarationer, anmälningar till Kemikalieinspektionens produktregister och vi jobbar rutinmässigt med giftinformation kring kemiska produkter.

Hanterar du kemiska produkter i din verksamhet har du delvis annat men minst lika stort ansvar att hålla koll på din kemikalieinformation. Har du inte redan gjort det rekommenderar vi en titt på vårt kemikaliehanteringssystem Chemical Management.

Eller skicka din fråga så svarar vi så snabbt vi hinner!