=
Inkommande beställning

Inkommande beställning

Förfrågan/order på SDB inkommer till KemRisk via en av våra kanaler.

Orderläggning

Orderläggning

Beställningen orderläggs hos KemRisk och prioriteras utefter kunds önskemål.

Granskning av underlag

Granskning av underlag

En kemist hos KemRisk tittar på underlaget för att säkerställa att tillräcklig information finns för att ett SDB ska kunna tas fram. Det som kemisten främst tittar på är om det finns tillräcklig information om produktens innehåll såsom identifikationsnummer och halter för alla ingående ämnen. Detta kommer ligga till grund för klassificering, märkning och all annan information som anges i säkerhetsdatabladet och är därmed mycket viktig. Om information saknas återkopplar KemRisk till kunden.

Tillverkning

Tillverkning

I vårt egenutvecklade system bygger kemisten upp säkerhetsdatabladet från grunden baserat på det underlag som kommit KemRisk tillhanda. Den centrala delen i ett säkerhetsdatablad är produktens klassificering, märkning och innehåll och det är också detta som sedan utgör byggstenarna för hur resten av dokumentet kommer se ut.

Leverans

Leverans

När säkerhetsdatabladet är färdigt levereras ett utkast till kund för påseende via vår kundportal Mitt KemRisk. Här ges då möjlighet att kommentera och komplettera om det behövs. När allt ser bra ut godkänner kunden själv säkerhetsdatabladet via kundportalen och får direkt tillgång till det färdiga säkerhetsdatabladet.

Mer om våra lösningar kring SDB

Läs mer eller kontakta oss direkt

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp