SDB Underhåll | KemRisk
Meny Logga in

SDB UnderhållEffektivare hantering av säkerhetsdatablad

Produktion, uppdatering, översättning, anpsssning, lagbevakning, revision…

Läs mer

En samlad lösning kring SDB

Få en snabb uppskattning av pris och tidsplan.

nästa steg

Bakgrund

På KemRisk har vi genom åren samlat på oss mycket erfarenhet av hanteringen kring säkerhetsdatablad. När våra kunder beskriver sin verklighet finns det tre teman som nästan alltid återkommer:

 1. Kraven ökar
  Myndigheter och kunder ställer allt högre krav på korrekt och uppdaterad information om kemikalier. Slarv kan generera allt från anmärkningar till betydligt värre påföljder. Att neka en befintlig eller potentiell kund korrekt information kan vara direkt affärsmässigt förödande.
 2. Det är komplicerat
  Sysslar man inte med säkerhetsdatablad professionellt och dessutom saknar bra systemstöd är det här en tung uppgift att ta sig an. Inget mysterium. EU har försett oss med den mest omfattande kemikalielagstiftningen i världen och reglerna kring säkerhetsdatablad är komplexa.
 3. Det tar mycket tid
  Komplexitet kostar. Mycket. Tid. Den insikten kommer typiskt som en obehaglig kalldusch sent i processen. I teorin ska givetvis den här kostnaden tas upp redan i produktkalkylen på ett realistiskt sätt. Vi vet att verkligheten är allt för ofta en helt annan.

Lösningen heter SDB Underhåll

ico-losning

När ni bestämmer er för att verkligen lösa frågan om korrekta säkerhetsdatablad finns det två huvudspår att följa:

 1. att skaffa kompetens och processer internt eller
 2. att ta hjälp externt för att hitta en stabilare, långsiktig lösning.

SDB Underhåll är just en sådan lösning och den är byggd kring fem centrala koncept:

 • en heltäckande tjänst för säkerhetsdatablad där alla rutinmoment ingår.
 • kontinuerlig lagbevakning och revision av säkerhetsdatablad.
 • ett flexibelt tjänsteutbud där kringtjänster kan integreras efter behov.
 • individuell prissättning baserad på kundspecifika kalkyler.
 • förutsägbar kostnad & enkel administration.

Hög tid att fokusera på det ni gör bäst…

…och låta oss fokusera på säkerhetsdatabladen!

Professionellt, kostnadseffektivt och enkeltDet här är SDB Underhåll

 • Nyproduktion

  Nyproduktion

  Vi producerar SDB från grunden baserat på underlag i form av befintligt SDB eller direkt från receptur.
 • Översättning

  Översättning

  Att ta fram SDB för ett annat land är normalt mer än bara ren översättning, även andra anpassningar kan behövas. I övrigt följer processen det arbete som görs vid t ex nyproduktion. Vi kan översätta SDB för hela Europa, kontakta oss för en exakt förteckning över vilka språk och länder vi hanterar.
 • Uppdatering

  Uppdatering

  När en produkt förändras kan klassificering komma att ändras. Vi går igenom befintligt SDB och justerar alla berörda avsnitt.
 • Kopiering

  Kopiering

  Ibland behövs flera fristående SDB för samma produkt, den kanske säljs under flera olika varunamn i olika distributionskedjor, t ex.
 • SDB Underhåll sluter cirkeln.
 • Lagbevakning

  Lagbevakning

  KemRisk samlar in och sammanställer information från en mängd källor gällande förändringar i lagar och regleringar som kan påverka SDB. Det här är ett ständigt pågående arbete och en av förutsättningarna för att kunna garantera så felfria SDB som möjligt.
 • Ändring

  Ändring

  Mindre ändringar av information i SDB som inte påverkar produktens klassificering.
 • Kontinuerlig revision

  Kontinuerlig revision

  Genom vår lagbevakning fångar vi regelbundet upp information som kan påverka våra klienters SDB. När misstanke finns om att så är fallet görs sökningar mot hela eller delar av vår databas av SDB och baserat på utfallet genomförs sedan revision av berörda SDB och nya versioner skickas till respektive kund. Processen är kontinuerlig och garanterar lagmässigt korrekta SDB.
 • Tilläggstjänster

  Tilläggstjänster

  Märkning av produkter enligt CLP, anmälan till KemI och GIC, publicering och distribution av SDB, rådgivning, byggvarudeklarationer, CPNP-registrering av kosmetika... Vår tjänsteportfölj vid sidan av direkt SDB-hantering breddas och förändras oavbrutet. De flesta tilläggen kan kombineras med såväl KemRisk SDB som SDB Underhåll.

FAQ

En central funktion i SDB Underhåll är bevakning av lagmässiga förändringar kring SDB. Vad består den av?

KemRisk samlar in information om förändringar som kan påverka utformningen och innehållet av säkerhetsdatablad från en mängd källor. I huvudsak rör det sig om att vi bevakar en stor mängd öppna källor på nationell och EU-nivå, men vi använder även kommersiella tjänster för att komplettera och bredda vår bevakning. Eftersom vi i SDB Underhåll fokuserar endast på förändringar som påverkar säkerhetsdatablad kan vi hålla en hög nivå på den här bevakningen jämfört om ambitionen är att täcka av reglering kring “kemikalier i allmänhet”, vilket alltså inte är det vi gör här. Fokus = skärpa.

Vad innebär “kontinuerlig revision” av SDB?

Baserat på den bevakning av lagmässiga förändringar som vi ägnar oss åt fångar vi regelbundet upp information som kan påverka våra klienters SDB. När misstanke finns om att så är fallet gör vi en körning mot hela eller delar av vår databas av SDB och baserat på utfallet görs sedan revision av berörda SDB och nya versioner skickas till respektive kund. I den äldre versionen av SDB Underhåll som fortfarande är i drift sker denna process cykliskt (typiskt vartannat år). Alla SDB som fortfarande är aktuella kontrolleras och när en lagmässig förändring upptäcks korrigeras berörda SDB. Den avgörande skillnaden är alltså vad som ger impulsen till revision; en faktisk förändring i lagstiftningen eller i form av en schemalagd aktivitet.

I tidigare versioner av SDB Underhåll har ni använt en modell där varje moment kring SDB fakturerats styckevis. Är den helt borta nu?

Ett av våra centrala kundlöften har alltid varit att fortsätta utveckla våra tjänster. Den senaste versionen av SDB Underhåll har mer formen av ett abonnemang där så många moment som möjligt ingår i månadsavgiften. Ett av målen med den nya modellen är att den ska vara skalbar och även passa för större kataloger. När vi dessutom kapar bort mycket av det administrativa arbetet kring order och fakturering frigörs resurser och hela hanteringen blir effektivare.

Effektiv outsourcing

Oavsett om er nuvarande lösning för säkerhetsdatablad bygger på interna eller externa förmågor finns det anledning att se över den faktiska kostnaden. I tid och vad det motsvarar i pengar. Vi brukar kunna slå det.

KemRisk kombinerar ett team högspecialiserade kemister med ett marknadsledande system för hantering av alla moment kring säkerhetsdatablad. Det gör att vi kan accelerera processen drastiskt utan att göra avkall på kvalitén. Vi har helt enkelt skapat ett mycket effektivt alternativ för full outsourcing av säkerhetsdatablad.

Till topp