=

Vi kan
byggvaru­deklarationer

Ökade krav på kontroll av byggmaterials miljöbelastning och hälsopåverkan har gjort olika typer av byggvarudeklarationer och bedömningar allt vanligare. KemRisk servar en stadigt växande kundkrets med uppdrag kring marknadens alla plattformar, från översyn av behov till praktisk hjälp med deklarationer och registrering.

Guidning och hjälp med
produkt­anmälan

Alla företag som importerar eller tillverkar kemiska produkter behöver göra anmälan om detta till Kemikalieinspektionens produktregister. En viktig men ibland tidskrävande uppgift. Det kan vara stora mängder data som behöver sammanställas och rapporteras. På KemRisk har vi lång erfarenhet av att guida och hjälpa företag rätt med sina produktanmälningar.

Vägledning kring
gift­information

Lagstiftning och praxis kring giftinformation har snabbt blivit en viktig fråga i det europeiska samarbetet kring kemiska produkter. Hos dig som aktör på marknaden kommer det krävas både eftertanke och engagemang för att få rätt rutiner på plats. KemRisk kan både vägleda och avlasta er i den processen, allt utifrån era specifika behov.

Expertkonsulttjänster inom kemikalieinformation

Att hantera information och dokumentation kring kemikalier är en mångfacetterad och ofta snårig verksamhet. Idag hanterar KemRisk därför en rad uppdrag på konsultbasis.

Senaste nytt från KemRisk info

FAQ

PCN-anmälan

Frågor och svar om PCN-anmälan, ECHA submission portal, UFI och mer.

SCIP-databasen
FAQ

SCIP-databasen

Frågor och svar om SCIP-databasen.

Workflow FAQ Nyheter Artiklar

Enkel och trygg kemikaliehantering

Få senaste nytt från KemRisk