=
Förfrågan och behovsanalys

Förfrågan och behovsanalys

Ofta sammanfaller första förfrågan om produktanmälan med att en ny produkt introduceras och säkerhetsdatablad och annan dokumentation behöver tas fram. Lika vanligt är dock att förfrågan gäller översyn av en hel eller delar av en befintlig produktkatalog. Typiskt kretsar diskussionerna inledningsvis kring OM en produkt behöver anmälas och i så fall NÄR och vilken information som behövs.

Verksamhetsanmälan

Verksamhetsanmälan

Det första steget är alltid att se till att den aktuella verksamheten är anmäld, d v s att man rapporterat till Kemikalieinspektionen att man “tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter”. Det här ska vara gjort den dag verksamheten startar, men om inte så säkrar vi upp det nu. Verksamhetsanmälan innebär även att ett konto skapas hos Kemikalieinspektionen för anmälan av produkter.

Insamling och kontroll av underlag

Insamling och kontroll av underlag

Vid produktanmälan krävs mycket information kring den kemiska produkten. Säkerhetsdatabladet är en bra start men det behövs ytterligare uppgifter för att anmälan ska bli komplett. Tillsammans säkrar vi upp att rätt dokumentation finns på plats, produkt för produkt.

Anmälan

Anmälan

När nödvändig dokumentation samlats in är det dags för anmälan via Kemikalieinspektionens e-portal. Det tunga jobbet är nu gjort och själva anmälan är normalt en effektiv procedur.

Mängdrapportering

Mängdrapportering

Senast 28 februari ska föregående års kvantiteter av anmälningspliktiga produkter redovisas. Viktigt att tänka på är att det är importerad eller tillverkad mängd som myndigheten är intresserad av, inte den mängd som sålts. Även varor som bytt namn ska rapporteras. Mängdrapporteringen görs liksom anmälan via e-portalen och blir en årligt återkommande aktivitet så länge produkten är aktuell.

Kvittens

Kvittens

Efter lyckad anmälan verifierar KemRisk den kvittens som genereras av e-portalen och skickar den sedan vidare till kunden.

Vill du veta mer om hur KemRisk arbetar med anmälningar till produktregistret?

__________

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp