Produktanmälan - KemRisk | KemRisk info

Vad är produktregistret?

Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om produkter som anmäls av företag i Sverige.

Vad säger lagen om produktregistret?

Lagen säger att du som tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska göra en verksamhetsanmälan och sedan anmäla dina kemiska produkter till produktregistret.

Lagen gäller dig som gör något av följande:
Du yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer.

I eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.

Du gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.

Du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel.

Du anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Hur vet jag om jag måste anmäla mina produkter till produktregistret?

Om din produkt har ett tullnummer som finns med på tullnummerlistan (bilaga till Förordning 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer) så är din produkt en anmälningspliktig produkt och ska då anmälas om den årliga tillverkade/införda mängden är minst 100 kg. Detta gäller även dig som byter namn på produkter du köpt av svenska tillverkare.

När måste jag anmäla till produktregistret?

Verksamhetsanmäla måste du göra senast den dag du startar din verksamhet. Produktanmäla ska du göra så fort du börjar tillverka eller importera produkten, men absolut senast 28 februari året efter.

Vad händer om jag inte hinner anmäla till produktregistret?

Är man ute i sista stund finns det möjlighet att söka anstånd och man kan beviljas då en extra månad att komma in med uppgifterna.

Hur anmäler jag till produktregistret?

Anmälan görs via Kemikalieinspektionens e-portal. En fördel med e-anmälan är att du kan ge någon annan än dig själv behörighet att logga in för att registrera produkter åt dig.

Vad händer när jag anmäler produkter till produktregistret?

När du har registrerat dina produkter ska du i början på varje nästkommande år rapportera in hur mycket du har tillverkat eller fört in av respektive produkt. Detta gör du via e-portalen.

Vi har missat att anmäla till produktregistret i tid, vad händer?

Om man endast missat att mängdrapportera redan registrerade produkter riskerar man böter. Är det andra året i rad så blir böterna högre. Har man missat att anmäla en produkt kan det leda till böter eller åtal.

Vad innebär det att strunta i att anmäla till produktregistret?

Om man helt missat eller struntat i att verksamhetsanmäla eller anmäla produkter så leder det i de flesta fall till åtal som kan resultera i böter. Storleken på böterna beror på hur många produkter man missat att anmäla samt hur stora volymer det rör sig om.

Jag har slutat sälja en produkt som är anmäld till produktregistret, vad gör jag?

Har din produkt utgått från ditt sortiment och du har slutat att tillverka eller importera den, ska du avanmäla din produkt. Det gör man via Kemikalieinspektionens e-portal.

Jag importerar/tillverkar en sammansatt produkt där endast en delkomponent ska anmälas enligt reglerna om produktregistret för kemiska produkter. Vad gäller då?

Alla delkomponenter som omfattas av reglerna kring produktregistret ska anmälas och det oavsett om de ingår i t ex ett servicekit eller annan sammansatt vara. Det intressanta här är den årliga import-/tillverkningsvolymen av delkomponenten, det är den som ska anmälas till Kemikalieinspektionen.

Vilken information behöver jag för att kunna göra en korrekt anmälan till produktregistret?

Du behöver bland annat veta produktens tullnummer (även kallad varukod, tariffnummer, tulltaxekod etc.), produktens funktion och branschen den är avsedd för. Du behöver dessutom ha information om produktens klassificering (CLP) och formulering.

Min tillverkare vill inte säga vad produkten innehåller. Hur gör jag för att anmäla den till produktregistret?

Ett vanligt problem är att man inte har en aning om vad produkten innehåller. I alla fall tillräckligt mycket för att kunna göra en komplett anmälan.

I dessa fall kan man be sin tillverkare att själv fylla i en blankett för produktens innehåll och skicka direkt till Kemikalieinspektionen. Information om produktens sammansättning hanteras då konfidentiellt och visas inte i produktregistret.

Kostar det något att anmäla till produktregistret?

Ja, men avgiften beror på hur många och hur mycket produkter du har, och träder i kraft om den totala mängden av dina anmälningspliktiga kemikalier är mer än 1000 kg.

Den så kallade kemikalieavgiften består av två delar: Registeravgift och mängdavgift. Avgifterna är årliga avgifter som består av 600 kr/produkt plus 12 kr/ton produkt. Båda dessa har dock ett maxtak på 70 000 kr per år, vilket innebär att man maximalt kommer behöva betala 140 000 kr.

Vad är produktregistret?

Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om produkter som anmäls av företag i Sverige.

Vad säger lagen om produktregistret?

Lagen säger att du som tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska göra en verksamhetsanmälan och sedan anmäla dina kemiska produkter till produktregistret.

Lagen gäller dig som gör något av följande:

  • Du yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer.
  • I eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.
  • Du gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.
  • Du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel.
  • Du anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Hur vet jag om jag måste anmäla mina produkter till produktregistret?

Om din produkt har ett tullnummer som finns med på tullnummerlistan (bilaga till Förordning 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer) så är din produkt en anmälningspliktig produkt och ska då anmälas om den årliga tillverkade/införda mängden är minst 100 kg. Detta gäller även dig som byter namn på produkter du köpt av svenska tillverkare.

När måste jag anmäla till produktregistret?

Verksamhetsanmäla måste du göra senast den dag du startar din verksamhet.
Produktanmäla ska du göra så fort du börjar tillverka eller importera produkten, men absolut senast 28 februari året efter.

Vad händer om jag inte hinner anmäla till produktregistret?

Är man ute i sista stund finns det möjlighet att söka anstånd och man kan beviljas då en extra månad att komma in med uppgifterna.

Hur anmäler jag till produktregistret?

Anmälan görs via Kemikalieinspektionens e-portal. En fördel med e-anmälan är att du kan ge någon annan än dig själv behörighet att logga in för att registrera produkter åt dig.

Vad händer när jag anmäler produkter till produktregistret?

När du har registrerat dina produkter ska du i början på varje nästkommande år rapportera in hur mycket du har tillverkat eller fört in av respektive produkt. Detta gör du via e-portalen.

Vi har missat att anmäla till produktregistret i tid, vad händer?

Om man endast missat att mängdrapportera redan registrerade produkter riskerar man böter. Är det andra året i rad så blir böterna högre. Har man missat att anmäla en produkt kan det leda till böter eller åtal.

Vad innebär det att strunta i att anmäla till produktregistret?

Om man helt missat eller struntat i att verksamhetsanmäla eller anmäla produkter så leder det i de flesta fall till åtal som kan resultera i böter. Storleken på böterna beror på hur många produkter man missat att anmäla samt hur stora volymer det rör sig om.

Jag har slutat sälja en produkt som är anmäld till produktregistret, vad gör jag?

Har din produkt utgått från ditt sortiment och du har slutat att tillverka eller importera den, ska du avanmäla din produkt. Det gör man via Kemikalieinspektionens e-portal.

Jag importerar/tillverkar en sammansatt produkt där endast en delkomponent ska anmälas enligt reglerna om produktregistret för kemiska produkter. Vad gäller då?

Alla delkomponenter som omfattas av reglerna kring  produktregistret ska anmälas och det oavsett om de ingår i t ex ett servicekit eller annan sammansatt vara. Det intressanta här är den årliga import-/tillverkningsvolymen av delkomponenten, det är den som ska anmälas till Kemikalieinspektionen.

Vilken information behöver jag för att kunna göra en korrekt anmälan till produktregistret?

Du behöver bland annat veta produktens tullnummer (även kallad varukod, tariffnummer, tulltaxekod etc.), produktens funktion och branschen den är avsedd för. Du behöver dessutom ha information om produktens klassificering (CLP) och formulering.

Min tillverkare vill inte säga vad produkten innehåller. Hur gör jag för att anmäla den till produktregistret?

Ett vanligt problem är att man inte har en aning om vad produkten innehåller. I alla fall tillräckligt mycket för att kunna göra en komplett anmälan.

I dessa fall kan man be sin tillverkare att själv fylla i en blankett för produktens innehåll och skicka direkt till Kemikalieinspektionen. Information om produktens sammansättning hanteras då konfidentiellt och visas inte i produktregistret.

Kostar det något att anmäla till produktregistret?

Ja, men avgiften beror på hur många och hur mycket produkter du har, och träder i kraft om den totala mängden av dina anmälningspliktiga kemikalier är mer än 1000 kg.

Den så kallade kemikalieavgiften består av två delar: Registeravgift och mängdavgift.
Avgifterna är årliga avgifter som består av 600 kr/produkt plus 12 kr/ton produkt. Båda dessa har dock ett maxtak på 70 000 kr per år, vilket innebär att man maximalt kommer behöva betala 140 000 kr.

KemRisk är experter på kemikalieinformation. Läs mer om hur vi jobbar med produktanmälan här. Ta även gärna en titt på vår workflow för anmälan till produktregistret.

Vill du bli uppdaterad om framtida publiceringar på kemrisk.se/info?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp