=

Vad är det som gör det svårt att få kontroll över kemikaliehanteringen egentligen? Handgripligt rör det sig om att logga, räkna förpackningar och vikta innehåll. Borde vara ganska enkelt.

 

På sätt och vis är ovanstående sant, men bara om vi tänker bort att kemikalier faktiskt kan innebära allvarliga risker både på kort och lång sikt. Risker som du måste hålla koll på. Det är det är precis här som det blir snabbt blir mer komplicerat. Det är en kedja av sammanlänkade problem som måste hanteras.

Du behöver kunna överblicka var i organisationen kemiska produkter finns, i vilken mängd och vilka risker det innebär. Allt gjort med en rimlig arbetsinsats.

För att trovärdigt bedöma risker måste du kunna lita på att den underliggande informationen om produkterna är rätt. Kvalitén på den informationen hänger till stor del på aktuellt säkerhetsdatablad. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Chemical Management löser det här.

Läs mer

Detta är Chemical Management

Chemical management är skapat för att ge rätt person enkel tillgång till rätt information snabbt. Det är skapat för dig som vill jobba smartare, av ett team som bryr sig på riktigt och som brinner för säker kemikaliehantering.

USP ikon

Hjärtat i Chemical Management är en produktdatabas med kvalitetsgranskade SDB. KemRisks experter lämnar inget åt slumpen, vi screenar allt.

USP ikon

Vår smarta kemikalieförteckning ger möjlighet att skapa egna taggar, söka & filtrera på specifik lagstiftning, skapa skyddsblad och mycket mer.

USP ikon

Riskbedömning behöver vara enkelt för att vara säkert. Därför har vi byggt in en guidad process som hjälper dig steg för steg.

USP ikon

En grafisk platsöversikt ger snabbt en bild av hur många kemikalier som finns på en viss plats. Vid behov kan även användarbehörigheter kopplas till specifika platser.

USP ikon

Chemical Management är naturligt mobilvänligt, klart att användas direkt i webbläsaren oavsett skärmstorlek. Inga fristående appar att hålla koll på.

USP ikon

Med stödet för inventering integrerat direkt i verktyget minskar mängden potentiella felkällor radikalt. Chemical Management gör rutinjobbet enklare och säkrare.

ikon

Behöver du skapa, översätta eller modifiera säkerhetsdatablad? Syskontjänsten SDS Management finns nära till hands direkt i Mitt KemRisk.

Funktioner i Chemical Management

 • Produktdatabas med kvalitetsgranskade SDB
 • Lättöverskådlig kemikalieförteckning för en samlad vy över kemiska produkter som används i organisationen
 • Fördjupande information produkt för produkt
 • Grafisk platsöversikt med obegränsat antal nivåer
 • Egna taggar för anpassad filtrering
 • Anpassade artikelnummer och synonymer för produkter
 • Integrerat uppslagsverk över koder och symboler
 • Stöd för riskbedömning kopplat till kemiska produkter
 • Möjlighet att enkelt generera skyddsblad baserat på SDB
 • Sök & filtrera baserat på lagstiftning och egna taggar
 • Kontroll över hygieniska gränsvärden
 • Strukturerade behörighetsnivåer med möjlighet till platsbegränsad behörighet
 • Integrerat stöd för inventering, ansvarsfördelning och schemaläggning
 • Arkiv som sparar utfasade produkter och SDB i minst tio år
 • Stöd för import och export av data
 • Naturligt mobilvänligt utan behov av appar
 • Integrerat i portalen Mitt KemRisk tillsammans med SDS Management

Chemical Management + SDS Management = Mitt KemRisk som helhetslösning

Om ni behöver skapa, översätta eller modifiera säkerhetsdatablad på något sätt har KemRisk självklart en lösning även för det. SDS Management är skapat för just det syftet. Via Mitt KemRisk är det dessutom smidigt integrerat med Chemical Management. Allt samlat, på en plats, via ett inlogg.

Chemical ManagementChemical Management

SDS ManagementSDS Management

Känner du igen dig i det här?

 • Du vill kunna lita på att informationen kring era kemiska produkter är 100% korrekt.
 • Du behöver en bättre överblick över vilka kemikalier som finns var i era lokaler.
 • Du måste hitta ett effektivare sätt att jobba med riskbedömningar av kemiska produkter.
 • Du vill ha integrerat stöd för inventeringar direkt i ditt kemikaliehanteringssystem.
 • Du behöver en anpassningsbar funktion för att enkelt kunna söka och filtrera produkter utifrån lagstiftning eller egna taggar.

Då är det dags att vi börjar titta på hur ni kan få tillgång till Chemical Management.