=
Säkerhet genom enkelhet

Säkerhet genom enkelhet

Säker kemikaliehantering bygger på enkelhet för användaren. Varje moment i det dagliga arbetet som kan förbättras skapar större trygghet och mer förutsägbarhet. Det bästa verktyget lotsar dig säkert genom uppgiften och minskar risken att göra fel dramatiskt. Chemical Management från KemRisk sätter dig som användare först och är byggt från grunden för enkelhet.

Vill du se ett riktigt bra kemikaliehanteringssystem i praktiken?

Trygg kemisk arbetsmiljö

Trygg kemisk arbetsmiljö

Kemikalier i arbetsmiljön ställer krav på dig som arbetsgivare. Har du rätt processer och verktyg på plats för att kunna göra bra riskbedömningar? Vet du vilka kemikalier som finns i verksamheten och var? Har du koll på gränsvärden och särskilt farliga ämnen? Är det lätt att filtrera fram produkter som kanske borde bytas ut? Kan du enkelt förse din personal med skyddsinformation som är lätt att ta till sig? Med Chemical Management blir det enklare för dig att ta ansvar för hälsa, miljö och säkerhet kring de kemikalier ni använder.

Vill du veta mer om hur Chemical Management kan förbättra ert arbetsmiljöarbete? 

Effektiv kemikaliehantering

Effektiv kemikaliehantering

Du vill att er kemikaliehantering ska bli mer effektiv och att alla arbetsmoment ska flyta på. Rätt stödsystem tar dig närmare det målet. Var finns er information idag? Hur är den strukturerad? Är den samlad eller utspridd? Med Chemical Management blir all er information om kemikalier digitaliserad, strukturerad och tillgänglig närsomhelst från vilken skärm som helst.

Vill du se hur ett modernt kemikaliehanteringssystem kan effektivisera ert arbete?

Smart kemikalieförteckning

Smart kemikalieförteckning

Det är viktigt att ha full koll på vilka kemikalier som används i din verksamhet. Lagstiftaren har inte specificerat exakt hur du ska göra detta, men idag finns det bra systemstöd som kan hjälpa dig. Med all information samlad och lättillgänglig online blir det enklare att hålla koll på kemikalierna och minimera riskerna. Vårt kemikaliehanteringssystem Chemical Management är byggt kring en förstklassig kemikalieförteckning som hanterar all data och dokumentation om de kemikalier du använder. (Läs mer om kemikalieförteckningen som koncept i vår artikel här.)

När en bra kemikalieförteckning finns på plats blir den snabbt en värdefull informationskälla för hela organisationen. Boka din demo av Chemical Management nu.

Lagbevakning som aldrig tar paus

Lagbevakning som aldrig tar paus

Ständigt förändrade lagkrav och allt mer aktiva myndigheter gör att du behöver rätt stöd och en pålitlig partner för att hålla koll på dina kemiska risker. Lägg till det allt högre förväntningar från kunder och leverantörer på hållbarhet och förebyggande säkerhetsarbete. Det här kan snabbt kan bli en tuff uppgift. Kemikalieförteckningen i Chemical Management låter dig söka och filtrera baserat på all relevant lag. När regelverken förändras anpassar sig systemet snabbt och ser till att du alltid har rätt underlag för viktiga beslut kring era kemikalier.

Vill du veta mer om hur Chemical Management kan hjälpa er hålla kontinuerlig koll på ny och förändrad lagstiftning?

KemRisks experter alltid nära till hands

KemRisks experter alltid nära till hands

Med KemRisk som partner får du tillgång till vårt team av specialister inom kemikalieinformation. Utöver direkt support kring Chemical Management erbjuder vi en bred och ständigt växande katalog av tjänster. Du kommer stå väl rustad att leva upp till komplexa krav från en föränderlig omvärld. Oavsett om det gäller säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer eller nästan vilken fråga som helst om europeisk kemikalielagstiftning, nu och i framtiden. När du behöver oss finns vi där för dig.

Chemical Management och vårt team är redo att hjälpa dig vidare.

Funktioner i Chemical Management

 • Produktdatabas med säkerhetsdatablad
 • Lättöverskådlig kemikalieförteckning för en samlad vy över kemiska produkter som används i organisationen
 • Fördjupande information produkt för produkt
 • Grafisk platsöversikt med obegränsat antal nivåer
 • Egna taggar för anpassad filtrering
 • Anpassade artikelnummer och synonymer för produkter
 • Integrerat uppslagsverk över koder och symboler
 • Stöd för riskbedömning kopplat till kemiska produkter
 • Möjlighet att enkelt generera skyddsblad baserat på säkerhetsdatablad
 • Sök & filtrera baserat på lagstiftning och egna taggar
 • Kontroll över hygieniska gränsvärden
 • Strukturerade behörighetsnivåer med möjlighet till platsbegränsad behörighet
 • Integrerat stöd för inventering, ansvarsfördelning och schemaläggning
 • Arkiv som sparar utfasade produkter och säkerhetsdatablad i minst tio år
 • Stöd för import och export av data
 • Naturligt mobilvänligt utan behov av appar
 • Integrerat i portalen Mitt KemRisk tillsammans med SDS Management
ikon

Chemical Management är ett smart och smidigt kemikaliehanteringssystem. Men att bara läsa om det är inte samma sak som att uppleva det live.

Chemical Management + SDS Management = Mitt KemRisk som helhetslösning

Om ni behöver skapa, översätta eller modifiera säkerhetsdatablad på något sätt har KemRisk självklart en lösning även för det. SDS Management är skapat för just det syftet. Via Mitt KemRisk är det dessutom smidigt integrerat med Chemical Management. Allt samlat, på en plats, via ett inlogg.

Chemical ManagementChemical Management

SDS ManagementSDS Management