Giftinformation | KemRisk
Meny Logga in

Giftinformationför kemiska produkter

Om du letar efter ett effektivare sätt att hantera giftinformation kring era kemiska produkter har du hittat rätt. På KemRisk finns några av Sveriges ledande experter på kemikalieinformation och vi arbetar kontinuerligt med att övervaka hur europeisk kemikalielagstiftning utvecklas och appliceras i praktiken. Oavsett om du är i behov av en första översyn av ett produktsortiment, utbildningsinsatser för er personal eller direkt hjälp med registrering av giftinformation: KemRisk har en lösning.

Läs mer

Behöver ni hjälp med er giftinformation?

Kontakta oss nu.

Nästa steg »

Dags att fokusera på affärerna…

…och låta KemRisk ta hand om er giftinformation.

Bakgrund

Utöver krav på t ex säkerhetsdatablad och märkning omfattas kemiska produkter även av krav på att korrekt information lämnas vidare till Giftinformationscentralen. Det är i sig inget nytt, men i och med att Bilaga VIII till CLP börjar implementeras kommer frågan att bli mer kritisk.

För att komma igång, testa att använda följande checklista:

 1. Identifiera er roll
  Tillverkar ni kemiska produkter? Eller importerar ni kanske från land utanför EU? Är ni användare eller distributörer? Vilken roll ni har i kedjan är avgörande för att förstå ert ansvar kring anmälan om giftinformation.
 2. Identifiera ert ansvar
  Ansvaret att anmäla  giftinformation och hålla anmälan uppdaterad är en komplex fråga och det kan se olika ut för olika produkter. Att förstå ert ansvar är dock en förutsättning för att kunna skapa relevanta och hållbara rutiner.
 3. Se till att UFI-koder och anmälan kommer på plats
  Det gäller i första steget konsumentprodukter, men 1:e januari 2025 kommer alla kemiska produkter omfattas av kravet.
 4. Skapa rutiner
  När ni introducerar nya produkter eller uppdaterar befintliga, se till att era rutiner inkluderar relevanta steg kring uppdatering av giftinformation och UFI-koder.
 5. Om ni kör fast – skaffa hjälp
  Det finns ingen tröst i att ignorera effekterna av Bilaga VIII. Om ni stöter på frågetecken som vägrar räta ut sig finns det dock kvalificerad hjälp att få. Vi på KemRisk och våra kollegor runt om i Sverige följer noga hur lagstiftningen kring kemiska produkter utvecklas och finns till hands om behovet uppstår.

KemRisk vägleder och avlastar

Lagstiftning och praxis kring giftinformation har snabbt blivit en viktig fråga i det europeiska samarbetet kring kemiska produkter. Hos dig som aktör på marknaden kommer det krävas både eftertanke och engagemang för att få rätt förändringar på plats för just er verksamhet.

KemRisk assisterar en stadigt växande skara klienter med olika moment kring deras giftinformation. Vi är inblandade i hela processen, från analys och rådgivning till praktiskt genomförande. Ofta resulterar arbetet även i att vi håller riktade utbildningar för berörd personal.   

Till topp