=

KemRisk kan hjälpa er igång med arbetet mot PCN-portalen. Jobba strukturerat och effektivt från start.

Bakgrund

Utöver krav på t ex säkerhetsdatablad och märkning omfattas kemiska produkter även av krav på att korrekt information lämnas vidare till Giftinformationscentralen. Det är i sig inget nytt, men i och med att Bilaga VIII till CLP börjar implementeras kommer frågan att bli mer kritisk.

För att komma igång, testa att använda följande checklista:

 1. Identifiera er roll
  Tillverkar ni kemiska produkter? Eller importerar ni kanske från land utanför EU? Är ni nedströmsanvändare eller distributörer? Vilken roll ni har i kedjan är avgörande för att förstå ert ansvar kring anmälan om giftinformation.
 2. Identifiera ert ansvar
  Ansvaret att anmäla giftinformation och hålla anmälan uppdaterad kan vara en komplex fråga och det kan se olika ut för olika produkter. Att förstå ert ansvar är dock en förutsättning för att kunna skapa relevanta och hållbara rutiner.
 3. Se till att uppgifter om giftinformation kommer på plats
  Det gäller i första steget konsumentprodukter, men 1:e januari 2025 kommer alla kemiska produkter som faroklassificerats att omfattas av Bilaga VIII.
 4. Skapa rutiner
  När ni introducerar nya produkter eller uppdaterar befintliga, se till att era rutiner inkluderar relevanta steg kring uppdatering av giftinformation och UFI-koder.
 5. Om ni kör fast – skaffa hjälp
  Det finns ingen tröst i att ignorera effekterna av Bilaga VIII. Om ni stöter på frågetecken som vägrar räta ut sig finns det dock kvalificerad hjälp att få. Vi på KemRisk följer noga hur lagstiftningen kring kemiska produkter utvecklas och finns till hands om behovet uppstår.

KemRisk vägleder och avlastar

Lagstiftning och praxis kring giftinformation har snabbt blivit en viktig fråga i det europeiska samarbetet kring kemiska produkter. Hos dig som aktör på marknaden kommer det krävas både eftertanke och engagemang för att få rätt förändringar på plats för just er verksamhet.

KemRisk assisterar en stadigt växande skara klienter med olika moment kring deras giftinformation. Vi är inblandade i hela processen, från analys och rådgivning till praktiskt genomförande. Ofta resulterar arbetet även i att vi håller riktade utbildningar för berörd personal.

Förfrågan giftinformation

  *Obligatoriska uppgifter

  *


  *