=

Artikelserie: Biocider

Kreativitet är en användbar egenskap oavsett verksamhet, så även när det kommer till att designa kemiska reaktioner.

I vissa lägen är det t. ex. kritiskt att kunna skapa en kemisk substans på plats ute hos användaren istället för direkt när produkten tillverkas. Den här typen av metod kan såklart användas för att ta fram komponenter till biocidprodukter. Det är det vi fokuserar på i den här tredje delen av vår serie om biocider: verksamma ämnen som genereras på plats.

EUs regler kring det här har förändrats över tid och det finns en mängd parametrar att ta hänsyn till. Lagstiftningen har blivit bättre men samtidigt mer “det beror på”, åtminstone i dagsläget.

In situ

Vissa verksamma ämnen frisätts från en annan substans, en så kallad prekursor (ett utgångsämne). Det verksamma ämnet finns alltså inte alltid, formellt sett, i biocidprodukten som sådan när man köper den. Detta kan exempelvis bero på att det verksamma ämnet i sig snabbt sönderfaller så att det inte kan lagras eller transporteras. Sådana problem kan lösas genom att det verksamma ämnet istället genereras när det behövs och där det behövs. Det verksamma ämnet genereras alltså på plats, in situ. Kärt barn har många namn, och verksamma ämnen som genereras på plats benämns ibland också in situ-genererade verksamma ämnen eller in-situbiocider. 

Alla vägar går till Rom – ett ämne från olika källor

Det är inte bara möjligt att generera verksamma ämnen på plats från en eller flera prekursorer, det är också möjligt att generera samma verksamma ämne från olika källor (alltså olika sorters prekursorer). Det finns alltså många olika prekursorer som kan frisätta ett och samma verksamma ämne. Den kreative kemisten står inte handfallen med andra ord. 

Aktivt klor är ett bra exempel på ett verksamt ämne som går att generera på många olika sätt. Man kan generera aktivt klor genom att det frisätts från en prekursor som exempelvis hypoklorit, men det går också att generera aktivt klor genom elektrolys av saltlösningar där kloridjoner ingår (som exempelvis natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, och till och med saltsyra). Just för det verksamma ämnet aktivt klor finns otaliga prekursorer och metoder för generering. Det går alltså att komma fram till destinationen aktivt klor även om man reser dit från olika orter och på olika vägar. 

Omdefiniering = nya vägskyltar 

Verksamma ämnen som genereras på plats har genomgått en omdefiniering. Tidigare utvärderades och godkändes bara det verksamma ämnet (för sig), trots att det kunde finnas flera olika prekursorer eller metoder för att frisätta eller generera ämnet. Samtliga prekursorer och metoder för generering utvärderades alltså ihop. 

För en tid sedan beslöt man sig för att verksamma ämnen som genereras på plats skulle definieras om, och istället ska de nu beskrivas och utvärderas som den specifika kombinationen verksamt ämne och prekursor(er). Exempelvis så ska aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit och aktivt klor som framställs genom elektrolys av natriumklorid nu alltså utvärderas separat. Alla vägar som leder till destinationen aktivt klor ska nu alltså utvärderas var för sig, som separata resor så att säga. 

Omdefinieringen innebär också ändring av benämningen för verksamma ämnen som genereras på plats. Tidigare benämndes de enbart utifrån det verksamma ämnet, men omdefinieringen innebär att verksamma ämnen som genereras på plats ska benämnas som kombinationen verksamt ämne och prekursor. Vägarna till Rom skyltades alltså om. Man kan likna det vid att vägskyltningen inte bara beskriver resans slutmål, utan också vilken ort man startar från. 

Utvärdering av verksamma ämnen som genereras på plats

Verksamma ämnen som genereras på plats utvärderas på samma sätt som andra existerande eller nya verksamma ämnen (du kan läsa mer om dessa i seriens Del 2), med skillnaden att det är den specifika kombinationen verksamt ämne och prekursor(er) som utvärderas. Varje sådan specifik kombination ska dessutom också utvärderas för den aktuella produkttypen. Det är alltså tre parametrar att hålla ordning på (verksamt ämne, prekursor och produkttyp), och man måste vara uppmärksam så att den specifika kombinationen man har verkligen är tillåten för en viss användning (alltså produkttypen). Sen får man inte heller glömma att någon i leverantörskedjan ska vara förtecknad på Artikel 95-listan för den specifika kombinationen och produkttypen.

Utvärderingsstatusen för de olika specifika kombinationerna kan också skilja sig åt, så biocidprodukter som frisätter eller genererar samma verksamma ämne kan alltså omfattas av olika regler beroende på den specifika prekursorn eller metoden för generering. I nästa del av serien ska vi titta närmare på utvärderingsstatusens betydelse för verksamma ämnen. 

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp