=
CLP artikel 45

Den 1 januari 2021 ändrades spelplanen kring giftinformation för kemiska produkter. Ingen nyhet för flitiga läsare av KemRisk Info såklart, men nu är det hög tid att välja taktik om du inte redan gjort det.

Det är dags att vi blir konkreta helt enkelt. Vilka regler gäller under övergångsperioden? Var kommer UFI koden in? Vad finns det för alternativ att överväga?

Följ med när KemRisks Annica Blissing skissar upp framtidskartan och pekar ut de två vägar som i praktiken finns att välja på. Tar du dig an utmaningen i ett enda stort språng eller tänker du lita på din balans och hoppa från tuva till tuva? Snart vet vi…

Artikel 45 = giftinformation

CLP Artikel 45 specificerar följande:

Du ska lämna uppgifter om giftinformation för kemiska produkter som klassificeras för fysikalisk fara eller hälsofara innan de släpps ut på den europeiska marknaden. Du måste alltså se till att det finns tillgång till uppgifter om giftinformation för din produkt i de medlemsstater där du vill sälja den. Det här gäller redan idag.

Från och med 2021-01-01 kommer dock förfarandet för att efterleva Artikel 45 ändras. Efter årsskiftet ska nya uppgifter om giftinformation lämnas genom en centraliserad portal hos ECHA. Tidigare lämnade man uppgifter om giftinformation direkt till den aktuella medlemsstaten. 

Vad är giftinformation? 

När det gäller kemiska produkter innebär giftinformation inte bara hur giftig (toxisk) produkten är. Giftinformation, i det här sammanhanget, avser information om alla hälsofaror och fysikaliska faror som produkten medför. Produktens toxicitet är visserligen en typ av fara, men en kemisk produkt kan också utgöra en fara för att den exempelvis är brandfarlig (fysikalisk fara) eller för att den är frätande (hälsofara). Om produkten uppfyller kriterierna för klassificering för fysikalisk fara och/eller hälsofara måste man lämna uppgifter om giftinformation, enligt Artikel 45.  

Hur lämnar man uppgifter om giftinformation? 

Det är här som det blir lite rörigt. Vi är på väg in i en övergångsperiod under vilken förfarandet för att lämna uppgifter om giftinformation kommer att ändras totalt. Skyldigheten att lämna uppgifter om giftinformation kvarstår, men hur det ska ske kommer att ändras. Under övergångsperioden ska vi gå från att lämna uppgifter om giftinformation enligt nuvarande nationella förfaranden, till att inlämningen istället sker via ECHA Submission portal enligt förfarandet i Bilaga VIII till CLP.

Vad är Bilaga VIII? 

Bilaga VIII är den senaste bilagan till CLP-förordningen. Bilaga VIII harmoniserar inlämningen av uppgifter om giftinformation så att det går till på samma sätt inom hela EU/EES. 

Bilaga VIII specificerar vad uppgiftsinlämningen ska innehålla, vilka produkter som omfattas av kraven, och inte minst hur inlämningen ska gå till och vem som är skyldig att göra den. Enligt det nya förfarandet i Bilaga VIII ska uppgifterna lämnas via ECHA Submission portal. Bilaga VIII blir bindande för produkter avsedda för konsumenter och yrkesmässiga användare 2021-01-01. Du kan läsa mer om det nya förfarandet för uppgiftsinlämning här.

Övergången

När Bilaga VIII blir bindande 2021-01-01 börjar en övergångsperiod. Under övergångsperioden ska den giftinformation som lämnats enligt nationellt förfarande fasas ut. Det kommer att gå till såhär: Efter 2021-01-01 får man inte längre lämna in uppgifter om giftinformation enligt nationellt förfarande, men en befintlig, aktuell uppgiftsinlämning (enligt nationellt förfarande) gäller ändå ett tag till. Den gäller så länge den stämmer med produkten som finns på marknaden, eller till dess att en uppdatering krävs. Som längst gäller den till 2025-01-01, då upphör alla uppgifter om giftinformation som inte finns i ECHA Submission portal att gälla. 

När en uppgiftsinlämning enligt nationellt förfarande slutar gälla måste man istället flytta över giftinformationen till ECHA Submission portal. På så sätt kommer den information som lämnats enligt nationellt förfarande för uppgiftsinlämning successivt fasas ut, och giftinformationen flyttas över till ECHA Submission portal. I samband med det ska vi också fasa in UFI-koden

Inte utan min UFI!

Bilaga VIII för med sig en ny märkningsuppgift: UFI-koden. UFI-koden är ett kvitto på att det finns uppgifter om giftinformation i ECHA Submission portal för en produkt, och genom UFI-koden hittar man direkt den rätta informationen vid tillbud. UFI-koden är alltså ID-handlingen för produktens giftinformation i ECHA Submission portal. 

UFI-koden fasas alltså in tillsammans med Bilaga VIII och det nya förfarandet för inlämning av giftinformation. Du kan läsa allt om UFI-koden och när, var och hur den ska användas här

Före och efter 2021-01-01 

Före

Före 2021-01-01 får man lämna in uppgifter om giftinformation enligt nationellt förfarande. Denna uppgiftsinlämning är giltig så länge den är aktuell, alltså så länge den stämmer till fullo med produkten som finns på marknaden, men dock som längst till 2025-01-01. 

Om man måste uppdatera giftinformationen för en produkt så kan man göra det enligt nationellt förfarande före 2021-01-01. 

Efter

Efter 2021-01-01 får man inte längre lämna in uppgifter om giftinformation enligt nationellt förfarande. All uppgiftsinlämning som görs efter 2021-01-01 måste göras i enlighet med förfarandet i Bilaga VIII via ECHA Submission portal. Då måste man också förse produkten med en UFI-kod

Det går inte att uppdatera befintlig giftinformation som lämnats enligt nationellt förfarande efter 2021-01-01. Istället måste man göra en ny uppgiftsinlämning via ECHA Submission portal i enlighet med förfarandet i Bilaga VIII och förse produkten med en UFI-kod

Hur förbereder jag mig? 

Börja med att bestämma dig för om du vill göra allt enligt Bilaga VIII på en gång, eller köpa dig lite tid och förhoppningsvis kunna ta det pö om pö. 

Allt i ett språng

Om du vill lämna det nationella förfarandet bakom dig och kasta dig över Bilaga VIII så är det dags att förbereda utkast för dina uppgiftsinlämningar i ECHA Submission portal. I skrivande stund är det endast ett fåtal medlemsstater som kan ta emot giftinformation via ECHA Submission portal (så du kan inte skicka in informationen riktigt än), men planen är att de som valt att ta emot via portalen ska vara redo 2021-01-01. Glöm inte att planera för uppdatering av produktmärkningen. UFI:n ska med! 

Nackdelen med angreppssättet “allt på en gång” är att det blir just allt på en gång, men man är ju å andra sidan infasad i det nya förfarandet sen.

Från tuva till tuva

Om du vill köpa dig tid och ta dig an ECHA Submission portal i mindre portioner måste du se till att det finns aktuella uppgifter om giftinformation enligt nationellt förfarande före 2021-01-01. Denna uppgiftsinlämning är då giltig fram till att en uppdatering av informationen krävs.  Du får då lite mer tid på dig att förbereda för uppgiftsinlämning via ECHA Submission portal (eftersom du inte måste göra allt på en gång). Du får också lite mer tid på dig att planera för uppdatering av produktmärkningen. Glöm inte UFI:n! 

Som längst får du avvakta med att uppfylla kraven i Bilaga VIII till 2025-01-01. Någon gång före 2025-01-01 måste du ha gjort uppgiftsinlämningen via ECHA Submission portal, och omfamnat UFI-koden som märkningsuppgift. 

Nackdelen med detta angreppssätt är att den totala arbetsbördan inte blir mindre. Man kan alltså bara köpa sig tid. Det kan också dyka upp oförutsedda förändringar som gör att giftinformationen måste uppdateras. Om en uppdatering krävs efter 2021-01-01 så måste uppgiftsinlämningen göras via ECHA Submission portal i enlighet med Bilaga VIII, och produkterna måste i samband med det också förses med UFI-koder.

Läs mer

Kan inte du heller få nog av Bilaga VIII? Då kan du läsa mer detaljerat om de nya reglerna för giftinformation för kemiska produkter här. Mer om det nya förfarandet för inlämning av giftinformation enligt Bilaga VIII hittar du här. Mer om UFI-koden finns här

Korrekt giftinformation är viktigt för säkrare kemiska produkter. KemRisk kan hjälpa dig igång och stötta dig i processen med din UFI-koder & PCN-anmälan.

Nästa steg

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp