=

Vad är en byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration, förkortat BVD, är ett dokument som innehåller information om en byggvara. En BVD beskriver vad varan innehåller, hur den ska hanteras både i bygg-, brukande- och rivningsfasen samt hur stor dess miljöpåverkan är.

Hur används byggvarudeklarationer i praktiken?

Byggvarudeklarationer fungerar som underlag för en bedömning av en byggvara. När bedömningen är gjord publiceras deklarationen tillsammans med bedömningen och den samlade informationen används sedan typiskt av inköpare av byggmaterial till byggprojekt i syfte att göra medvetna materialval.

Jag är på jakt efter en byggvarudeklaration för en produkt. Vart vänder jag mig?

Normalfallet är att tillverkare/importör/distributör tar fram en deklaration som sedan publiceras på någon av de portaler som samlar och publicerar byggvarudeklarationer. I Sverige domineras marknaden av SundaHus, Byggvarubedömningen, BASTA och eBVD.

Finns det någon tjänst som samlar information från alla portaler för byggvarudeklarationer på ett och samma ställe?

Nej, så vitt vi vet gör det inte det i dagsläget. En potentiell köpare av byggvaror som vill få en komplett bild av läget för en viss typ av vara behöver ofta göra sökningar på alla enskilda portaler.

Kan man i förväg uppskatta vilken bedömning en produkt kommer få hos BVD-portalerna?

Ett tränat öga kan göra en kvalificerad initial bedömning beroende på vilka underlag som finns tillgängliga och vilken kvalitet det är på dessa. Det finns dock inga garantier, i slutänden är det respektive portal som gör sin oberoende bedömning baserat på sina kriterier.

Vilka lagar är det som styr byggvarudeklarationer?

Det finns ingen lag som styr innehållet i en byggvarudeklaration (BVD). Det finns format kring BVD som kan sägas vara överenskommen branschstandard, men de olika portalerna applicerar det på lite olika sätt eller använder egna format. Däremot belyser/överlappar information i en BVD ofta skarp lagstiftning, detta gäller särskilt byggvaror som även är kemiska produkter.

Kan min kund kräva att jag deklarerar en produkt via en viss utpekad portal?

Det korta svaret är “ja”. En köpare kan sätta upp en rad olika kriterier för sina inköp och ett sådant kriterium kan vara att kräva att de byggvarorna till ett visst byggprojekt ska vara bedömda via en viss portal, t ex SundaHus, Byggvarubedömningen, et c. En central del av portalernas funktion är att fungera som ett stöd för byggherren vid inköp av byggvaror, vilket gör att det här förfarandet blivit allt vanligare. I slutänden blir det en avvägning även från er sida som leverantör; hos vilka portaler behöver era produkter finnas bedömda för att möta kundernas krav på dokumentation.

Det verkar finnas olika format för byggvarudeklarationer, vilket ska jag använda?

De olika portalerna för bedömning av byggvaror som finns på den svenska marknaden har tagit fram delvis egna format för byggvarudeklarationer. I grund och botten bygger de dock alla på en överenskommen branschstandard. Informationskravet ser något olika ut beroende på vilken portal man väljer för bedömning och därför skiljer sig deras deklarationsmallar åt något. Vidare sker förändringar i bedömningskriterier och mallar över tid. Det är därför viktigt att ha rutiner för att se över befintliga deklarationer och komplettera med mer information om behov uppstår.

Hur vet jag vilken portal jag ska använda för mina byggvarudeklarationer?

Om du har fått krav om byggvarudeklaration från en kund har denne normalt meddelat vilken portal för bedömning de använder i sitt projekt. Siktar ni mer långsiktigt kan man generellt säga att ju fler portaler en byggvara finns bedömd på, desto större synlighet för marknaden.

Hur lång tid tar det att ta fram en byggvarudeklaration?

Den tidsmässiga aspekten för framtagandet av en BVD beror helt på utgångsläget. Finns fullständig information gällande produktens sammansättning samt eventuellt nödvändiga intyg tillgängliga så är en ifylld deklaration det enda som återstår. Om informationen däremot måste kompletteras gällande t ex produktens sammansättning eller utfärdandet av testrapporter så är tiden till en färdig BVD betydligt längre. Ofta handlar det då om att efterfråga uppgifter från leverantörer längre bak i ledet och det kan ibland bli en utdragen process.

På KemRisk är vi experter på byggvarudeklarationer.
Vi kan hjälpa dig vidare.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp