=
CLP-förordningen, eller förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, är en EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemiska produkter, men även underlätta handel inom unionen.

CLP-förordningen innehåller regler för hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Klassificering innebär att man bestämmer vilka farliga egenskaper en produkt har. Märkning innebär att man anger dessa farliga egenskaper på produktens etikett. Förpackning innebär att man förvarar produkten på ett säkert sätt.

CLP-förordningen gäller för alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden i EU. Detta inkluderar produkter som tillverkas i EU, importeras till EU eller används i EU.

Alla taggar

Till topp