=
Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 gäller för alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd. Syftet med förordningen är att åstadkomma fri rörlighet för dessa produkter på EU:s marknad och samtidigt bidra till en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa. Förordningen ställer en rad krav på tillverkare, importörer och distributörer av tvätt- och rengöringsmedel.

Alla taggar

Till topp