=
Kemikaliehantering används som övergripande term för att benämna hur företag och organisationer hanterar kemikalier i sin verksamhet.

Ofta kopplas begreppet samman med säkerhetsfrågor och de risker som finns kring kemikalier samt hur dessa ska mötas. Säker kemikaliehantering bör syfta till att förebygga risker för både människor och miljö på såväl kort som lång sikt.

Alla taggar

Till topp