Aktuella ATP - KemRisk | KemRisk info
Nyheter

Aktuella ATP

15 jan, 2020

Här nedan listar vi löpande de ATP som är aktuella men ännu ej bindande.

Det innebär att de befinner sig i en övergångsperiod där de trätt i kraft och får börja tillämpas. Övergångsperioden varar typiskt 18 månader och tanken är ge berörda parter tid att sälja slut på och/eller märka om befintliga lager.

Se vidare vår artikel om ”Harmoniserad klassificering och ATP” för mer information.

ATP 13 (bindande från och med 2020-05-01)

Innebär harmonisering av fler ämnen, men också förändringar av redan existerande harmoniseringarar. Bland annat för natriumhypoklorit och flera isotiazolinoner. ATP 13 påverkar SDB där berörda ämnen ingår.
Läs mer.

ATP 12 (bindande från och med 2020-10-17)

Anpassar CLP-förordningen till GHS, FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. Nya faroklassificeringar tillkommer och befintliga förändras, några skyddsangivelser förändras i sin exakta ordalydelse vilket kan påverka märkningsuppgifter och SDB. Framför allt brandfarliga produkter påverkas. Gränsvärden för förteckning i SDB ändras eller läggs till för vissa klassificeringar och farokategorier. 
Läs mer.

KemRisk är experter på kemikalieinformation. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du hålla koll på framtida publiceringar från kemrisk.se/info?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp