=

Välkommen till världen ATP 12

Den 17:e april 2019 träder den tolfte tekniska anpassningen till CLP (ATP 12) i kraft. ATP 12 får alltså appliceras från och med 2019-04-17, och blir bindande från och med 2020-10-17.

ATP 12 innebär att vissa punkter i CLP-förordningen anpassas efter GHS, FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. I ATP 12 införs ett par helt ny faroklassificeringar:

  • Okänsliggjorda explosiva ämnen (H206, H207 och H208)
  • Pyrofor gas (H232)

Ytterligare förändringar som är värda att nämna är:

  • ett par förändringar i allmänna gränsvärden för beaktande och förteckning i SDB
  • ändrade märkningsuppgifter för kemiskt instabila gaser
  • förändrade/förtydligade definitioner för flera faroklassificeringar

Andra ATP:er utöver ATP 12 som är aktuella i skrivande stund:

  • ATP 11 (bindande från och med 2019-12-01)

ATP 11 innehåller harmoniserade översättningar av ämnesnamn till medlemsstaternas officiella språk, vilket alltså kan påverka SDB där andra ämnesnamn anges.

  • ATP 13 (bindande från och med 2020-05-01)

ATP 13 innebär harmonisering av fler ämnen, men också förändringar av redan existerande harmoniseringarar. ATP 13 påverkar SDB där berörda ämnen ingår.

KemRisk är experter på kemikalieinformation. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du hålla koll på framtida publiceringar från kemrisk.se/info?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp